Teaser

A edis sabem que cada nen i nena tenen un ritme diferent d’aprenentatge. Conèixer aquesta individualitat permet garantir un bon desenvolupament cognitiu i uns bons resultats acadèmics.

Estem especialitzats en identificar les diferències individuals en els processos d’aprenentatge:

  • Avaluem el perfil cognitiu dels nens i nenes, per identificar els seus punts forts i febles
  • Detectem signes d’alerta
  • Reeduquem les dificultats, amb mètodes innovadors i amb criteris científics i clínics: mètode Binding i mètode Nummerus
  • Assessorem a escoles, oferint pautes d’identificació i d’intervenció en les dificultats de l’aprenentatge escolar
  • Realitzem estudis científics, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona

 


Més informació:
info@e-dis.cat / 606228170 / 938 815 533
Casa Convalescència, Doctor Junyent, 1, 08500 VIC


discalculia.es / nummerus.es / binding-osona.es